WIJ.nl

Ruim 650.000 bezoekers per maand
WIJ.nl is dé portal op het gebied van zwangerschap, geboorte en opgroeien van baby en kinderen tot en met 4 jaar. WIJ.nl informeert over relevante onderwerpen als verzorging, ontwikkeling, gezondheid, opvoeding en financiële gezinszaken. Met gedegen content, een goed bezocht forum en deskundigen panel geeft het antwoord op iedere vraag. Bezoekers kunnen algemeen, maar ook op basis van segmentatie worden bereikt (zwangerschapsweek, leeftijd baby / kind). Dit biedt legio mogelijkheden voor adverteerders! Campagnes bereiken zo precies op het juiste moment de doelgroep.

Online advertentiemogelijkheden

 • Bannering
 • Actiepagina
 • Online advertorial
 • Real Time Bidding
Doelgroep
Zwangere vrouwen, moeders met kind(eren) van 0 tot en met 4 jaar

Pageviews
Gemiddeld 1.450.000 per maand

Unieke bezoekers
Gemiddeld 385.000 per maand

Factsheet online advertentiemogelijkheden
Factsheet Real Time Bidding
Aanleverspecificaties banners
Aanleverspecificaties online advertorialsWIJ à la Mama

WIJ à la Mama is het nice to read platform van WIJ Special Media. Bij WIJ à la Mama snappen we dat een kind het grootste gedeelte van een vrouw haar leven vormt. Maar we snappen ook dat er meer is dan dat. Op het platform onderstrepen we de diverse ‘moederrollen’. Hoe zwaar het af en toe ook is, ze is niet alleen! Op het platform verschijnen artikelen, blogs en vlogs. Dit in combinatie met veel beeld. Het platform biedt de vrouw herkenning met veel human interest, op basis van een persoonlijke tone of voice.

Online advertentiemogelijkheden

 • Sponsored content
 • Branded content
 • Bannering
 • Social
Doelgroep
(To be) zwangere vrouwen en moeders (leeftijd: 20-45 jaar)

Pageviews
Gemiddeld 540.000 per maand

Unieke bezoekers
Gemiddeld 215.000 per maand

Factsheet online advertentiemogelijkheden

WIJ op Facebook

De Facebookpagina van WIJ heeft een fanbase onder aanstaande moeders en vrouwen met een kind(eren) tot 5 jaar van ruim 100.000 consumenten en groeit gestaag. Door relevante onderwerpen - als voeding, slapen en opvoeding - aan te kaarten en te luisteren naar de fans stimuleren we interactie en betrokkenheid. Alle activiteiten op onze pagina dienen om een sterke relatie te onderhouden met de doelgroep en hen aan ons te binden.

Advertentiemogelijkheden
Op de Facebookpagina van WIJ wordt de mogelijkheid geboden om commerciële content onder de aandacht te brengen bij de fans en (win)acties te organiseren. Interesse in een samenwerking op Facebook? Neem contact met ons op!

Tarief
€ 1.500 per commerciële vermelding

Aanleverspecificaties Facebook (post/winactie)
Aanleverspecificaties Facebook Adverteren

Nieuwsbrieven overzicht

WIJ Special Media informeert zwangere vrouwen en ouders met jonge kinderen met een uitgebreid portfolio aan e-mailnieuwsbrieven. Met een groot aantal varianten voorzien we consumenten op het juiste moment van relevante en actuele informatie. De nieuwsbrieven bieden u een uitstekende mogelijkheid om op het gewenste moment onder de aandacht te komen van een specifieke doelgroep.

Zwanger Kind 0 tot 1 jaar Kind 1 t/m 4 jaar Kind 4 t/m 12 jaar
WIJ.nl Zwanger nieuwsbrief
Oplage: circa 50.000
Verzending: 1x per maand
WIJ.nl Baby nieuwsbrief
Oplage: circa 60.000
Verzending: 1x per maand
WIJ.nl Kind nieuwsbrief
Oplage: circa 240.000
Verzending: 1x per maand
Nieuwsbrief 4 t/m 12 jaar
Oplage: circa 300.000
Verzending: 1x per maand
Fasenieuwsbrief/zwangerschapsweek
Frequentie: wekelijks
Oplage: tot 7.500 in de 9e zwangerschapsmaand
Groeibrief/geboortemaand
Frequentie: maandelijks
Oplage: circa 6.500 per geboortemaand

Algemene nieuwsbrief

In de nieuwsbrief nemen wij circa vier onderwerpen op, waarvan er minimaal twee redactioneel worden ingevuld. De nieuwsbrief wordt maandelijks verzonden. Adverteren kan met een nieuwsbriefvermelding.

Varianten
 • WIJ.nl Zwanger: oplage circa 50.000 (zwangere vrouwen)
 • WIJ.nl Baby: oplage circa 60.000 (ouders met kind 0 tot 1 jaar)
 • WIJ.nl Kind: oplage circa 240.000 (ouders met kind 1 t/m 4 jaar)
 • 4 t/m 12 jaar: oplage circa 300.000 (gezinnen met kinderen van 4 t/m 12 jaar)

Factsheet
Aanleverspecificaties

Themanieuwsbrief

In deze nieuwsbrief belichten wij een specifiek thema. Binnen dit thema worden maximaal drie commerciële items opgenomen. De themanieuwsbrief wordt op een vaste datum in de maand verzonden naar een relevante selectie van het adressenbestand. Adverteren kan met een nieuwsbriefvermelding.

Planning 2017
Februari - Negenmaandenbeurs (Zwanger / Baby)
Oktober - Spelen (Baby / Kind)
November - Financiën (Zwanger / Baby / Kind)

In overleg met adverteerders kan een thema verschoven worden of een ander thema worden bepaald.

Exclusieve themanieuwsbrief
Een adverteerder bepaalt zelf het thema voor deze nieuwsbrief en de inhoud voor twee tot drie commerciële items. De exclusieve themanieuwsbrief wordt verstuurd op een specifiek gekozen moment, aan een relevante doelgroep. Tarief: € 6.510 per nieuwsbriefvariant.

Varianten
 • WIJ.nl Zwanger: oplage circa 50.000 (zwangere vrouwen)
 • WIJ.nl Baby: oplage circa 60.000 (ouders met kind 0 tot 1 jaar)
 • WIJ.nl Kind: oplage circa 240.000 (ouders met kind 1 t/m 4 jaar)

Wanneer alle drie de varianten op dezelfde dag worden verstuurd, worden de doelgroepen op elkaar ontdubbeld, waardoor de aantallen lager kunnen worden. Alle themanieuwsbrieven worden maandelijks op één dag verzonden.

Factsheet
Aanleverspecificaties

4 t/m 12 jaar nieuwsbrief

WSM verstuurt een nieuwsbrief waarmee gezinnen met kinderen van 4 t/m 12 jaar worden bereikt met informatie over opvoeden, gezondheid, school en vrije tijd.

De nieuwsbrief wordt naar minimaal 300.000 e-mailadressen binnen de doelgroep verzonden. Adverteren kan met een nieuwsbriefvermelding.

Factsheet
Aanleverspecificaties

Fasenieuws/Groeibrief

Consumenten die met een e-mailadres staan ingeschreven in ons bestand ontvangen wekelijks een nieuwsbrief over de specifieke fase – week van de zwangerschap waarin ze zich bevinden.

Na de geboorte wordt deze service in een maandelijkse frequentie voortgezet en ontvangt een jonge moeder informatie over de specifieke groeimaand van haar kind.

Fasenieuws en Groeibrief worden dagelijks automatisch gegenereerd en verzonden naar consumenten die voldoen aan de specifieke criteria. Adverteren kan met een rectangle banner en een advertorial item.

Oplage: circa 7.500 per maand (vroeg in de zwangerschap is dit aantal kleiner).

Factsheet
Aanleverspecificaties

Een WIJ Partner mail biedt de adverteerder de mogelijkheid een boodschap te sturen naar een specifieke doelgroep, op een specifiek moment. De e-mail wordt met inhoud van een adverteerder verstuurd in het template van WIJ.nl. Dit geeft de boodschap extra autoriteit.

Er kan worden geselecteerd op o.a. leeftijd kind, leeftijd moeder, postcode, jongen/meisje, eerste of volgende kind en sociale klasse. Ook kan een e-mail dagelijks getriggered worden verstuurd op een specifiek moment ten opzichte van de uitgerekende datum of de geboortedatum. In dit geval komt de boodschap altijd op een voor de consument relevant moment onder de aandacht.

Factsheet
Aanleverspecificaties Algemeen e-mail (opmaak WIJ Special Media)
Aanleverspecificaties Materiaal e-mail (opmaak WIJ Special Media)
Aanleverspecificaties e-mail (opmaak klant, html)
Delivery specifications e-mail (design by WIJ Special Media)
Delivery specifications e-mail