Direct contact? Mail naar contact@wij.nl

Ontwikkeling geboortecijfer in Nederland

Hoeveel baby’s worden er per maand geboren? En hoe verhoudt dit zich ten opzichte van andere jaren? Volg hier de ontwikkelingen van het geboortecijfer in Nederland. Scroll over de grafieklijnen om de precieze waardes per maand of per jaar te zien.